Siersmederij Wisse

Privacy policy

Siersmederij Wisse Siersmederij Wisse, gevestigd aan Vrouwenpolderseweg 22 4353 BD Serooskerke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Siersmederij Wisse
Vrouwenpolderseweg 22
4353 BD Serooskerke
Telefoonnummer : 0118-592689
email: contactformulier
www: https://www.siersmederijwisse.nl

 

Persoonsgegevens

Siersmederij Wisse verwerkt geen persoonsgegevens omdat het op onze site niet mogelijk is je te registreren. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Contactformulier

Op Siersmederij Wisse kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. De gegevens welke worden ingevuld worden niet opgeslagen in een database.
Zodra het contactformulier is ingevuld en u klikt op de knop verzenden wordt er een mail gestuurd naar info(add)siersmederijwisse.nl
De gegevens zijn enkel beschikbaar in het e-mailprogramma en zullen enkel gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Om aan de eisen van de AVG te voldoen zijn de volgende acties uitgevoerd bij Google:

  • er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd;
  • 'gegevens delen' is uitgezet;
  • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Siersmederij Wisse gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Siersmederij Wisse neemt de bescherming van deze website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
Siersmederij Wisse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

Siersmederij Wisse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Siersmederij Wisse te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadpleeg deze pagina.

Disclaimer

De inhoud van www.siersmederijwisse.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Siersmederij Wisse tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Siersmederij Wisse expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.